TATRY SESTRÁM 2017

konf sestier 2014

Slávnostný seminár pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier
spojený s odovzdávaním ocenení Biele srdce
Ošetrovateľstvo: hlas v popredí – dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja


19.5.2017
Kinosála Šrobárovho ústavu DTaRCH
Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

tatry-sestram-2017-sponzory

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Organizátori:
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry
Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec, n.o.    

Termín konania: 19.5.2017
Miesto konania: kinosála Šrobárovho ústavu DTaRCH Smokovec

Registrácia: od 07:00 hod.
Plánované ukončenie: 16: 30 hod.
Technické zabezpečenie: PC, dataprojektor, ozvučenie, prezentácia v programe Power Point 97-2003

Poplatky:
-    člen SKSaPA 0 € (člen musí mať uhradené členské poplatky do SKSaPA, preukáže sa členským preukazom pri registrácii),
-    nečlen SKSaPA 5 € - platba pri registrácii

Organizačný výbor:  PhDr. Lukáš Kober, PhD., Mgr. Renáta Olejníková, Mgr. Ľubomír Kočíšek,
Mgr. Zuzana Hrabovská, Mgr. Ivana Harvanová, PhD., PhDr. Katarína Kovalčíková, Mgr. Vladimír Siska, Mgr. Mária Hadidomová, PhDr. Andrea Zavacká, Mgr. Zuzana Talafová, Bc. Ľubomíra Viglašová, Mgr. Miroslava Rusiňáková

Kontaktné informácie: PhDr. Lukáš Kober, PhD., prezident RK SaPA Vysoké Tatry,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , mob.: 0911320339

Časový plán:
07:00 – 08:00 Registrácia účastníkov
08:00 – 09:00 Privítanie hostí
Odovzdávanie ocenení Biele srdce na regionálnej úrovni nominovaným sestrám
v kategórii sestra v praxi:
Vyšné Hágy: Zdenka Jasenčáková, ocenenie in memoriam, Jozefína Slobodníková, Viera Budzáková
Šrobárov ústav D. Smokovec: Mgr. Ľubomír Košíšek, Alena Brixiová
Nová Polianka: Alena Vilnerová, ocenenie in memoriam
Tatranská Polianka: Monika Gurecková, dipl.s.
v kategórii sestra manažérka:
Vyšné Hágy: Mgr. Martina Čopiaková

09:00 – 09:30 prestávka, občerstvenie
(aktívni účastníci si nahrajú prezentácie u technika)

09:30 – 12:30 ODBORNÝ PROGRAM I. (180 min.)
Predsedníctvo: Mgr. Zuzana Hrabovská, Mgr. Ivana Harvanová, PhD.
1. Máme dostatok sestier na Slovensku?                             30 min.
I. Lazorová, dipl. p.a. (SKSaPA, Bratislava)
2. Ošetrovateľstvo: hlas v popredí
     – dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja                    20 min.
Téma ICN k Medzinárodnému dňu sestier 2017
I. Michalcová (RC HSV Prešov, SKSaPA)
3. Potrebujeme sestry pre všetko, alebo vzdelaného odborníka v ošetrovateľstve?     20 min.
L. Kober (RK SaPA V. Tatry, NÚTPCHaHCH V. Hágy)                             
4. Dezinfekcia prostredia                                    20 min.                                            
5. Násilie páchané na ženách                                90 min.
D. Karlovská, S. Králová                        
•    ako rozpoznať, že žena zažíva násilie
•    formy a vzorce násilia
•    dynamika násilia
•    rizikové faktory
•    ako hovoriť so ženou

Diskusia k prezentovaným témam
12:30 – 13.00 diskusia k prezentovaným témam
13:00 – 14:00 obed

14:00 – 17:00 ODBORNÝ PROGRAM II. (180 min.)
Predsedníctvo: Mgr. Ľubomír Kočíšek, Mgr. Renáta Olejníková

6. Bielkovina vo výžive novorodenca a dojčaťa                         20 min.
P. Pytel
7. Čo vieme/nevieme o Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR    60 min.
V. Siska, Ľ. Pekárová (OSZZS SR, Prešov)
8. Bezpečnostné náramky u seniorov                             20 min.
9. Špecifická ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s tracheostómiou         20 min.
     v domácom prostredí.
Ľ. Kočíšek, M. Olejníková (ADOS Zdravie, s. r. o., Poprad)

Diskusia
16:00 – 16:30 diskusia k prezentovaným témam
17:00 Ukončenie programu, odovzdávanie certifikátov o účasti


Pridelené kredity podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Aktívny účastník/ autor: 10 kreditov / spoluautor: 5 kreditov
Pasívna účasť: 6 kreditov