Zmena názvu

Správna rada Šrobárovho ústavu DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 4.7.2017 uznesením č. 02/39/2017 schválila zmenu názvu zdravotníckeho zariadenia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec na:

 
„Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec“

 
s účinnosťou od 1.8.2017.

 
Druh zdravotníckeho zariadenia, právna forma, pridelené IČO a DIČ, aj dojednané zmluvné vzťahy ostávajú nezmenené.