Prestížne ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni získala sestra z nášho ústavu

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier  už deviaty krát na celonárodnej úrovni ocenila tridsať sestier a pôrodných asistentiek. Slávnostné odovzdávanie významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnilo v hoteli Saffron -  20. mája 2016 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Na slávnostnom galavečeri sa zúčastnilo 250 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Medzi ocenenými sestrami bola v tomto roku aj naša kolegyňa Mgr. Renáta Olejníková, ktorá získala Biele srdce na celoštátnej úrovni v kategórii sestra v praxi. Toto ocenenie udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v ošetrovateľskej starostlivosti pri lôžku pacienta najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o svojich pacientov.

Aj keď plnia úlohu žien - matiek a dcér, vedia pracovať aj pre svoje kolegyne. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov, ktoré sestry trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v profesijnom živote. Zúčastňujú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Sú prirodzenými, neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva. Hľadajú nové formy vzdelávania, aktívne riešia problémy najmä pri aplikácii ošetrovateľského procesu do praxe. Vo voľnom čase pracujú v záujmových združeniach pacientov, v podporných skupinách a mnohé prispeli mimoriadnym humanitným činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka. Taká je aj Mgr. Renáta Olejníková, sestra pracujúca na imunoalergologickej, ORL ambulancii a endoskopickom pracovisku. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Topoľčanoch. Osud ju zavial do Tatier, kde našla svoje uplatnenie v súkromnom i pracovnom živote. Pracovala v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci ako sestra pri lôžku, kde mohla svoju lásku rozdávať malým pacientom. Neskôr našla uplatnenie v pneumoftizeologickej ambulancii, na endoskopickom pracovisku i na ORL a imunoalergologickej ambulancii, kde pracuje dodnes. V roku 2004 počas veternej kalamitnej situácie pomáhala v miestnej škôlke jej vedeniu a deťom. Podieľala sa na tvorbe štandardov, auditov ale i edukačných materiálov pre deti a ich rodičov. Vysoké pracovné nasadenie a svedomitosť sú slová, ktoré Mgr. Olejníkovú výborne charakterizujú. Je aktívnou členkou Rady regionálnej komory Vysoké Tatry. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.
„ Sme nesmierne hrdí, že túto prestížnu cenu získala naša kolegyňa. Veľmi si vážim jej profesionalitu, ľudskosť a odbornosť. Je to veľká motivácia do budúcna pre nás všetkých.“ povedala námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Zuzana Hrabovská.

biele-srdce-01

Bratislava 20. mája (TASR) - Tri desiatky sestier si dnes večer v Bratislave prevzali ocenenie Biele srdce, ktoré je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ho dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelila po deviaty raz. "Povolanie sestry je nielen náročné, ale aj stále nedocenené," upozornila prezidentka komory Iveta Lazorová. Na slávnostný galavečer pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku prišlo asi 250 sestier z celého Slovenska.

Komora na celonárodnej úrovni ocenila 18 sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, sedem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka a päť sestier si odnieslo pamätnú medailu. Mimoriadne ocenenie Biele srdce získala Adriana Kolaříková. Vo svojej profesionálnej kariére pracovala na gynekologicko–pôrodníckom oddelení v Trnave ako ženská sestra. Neskôr pôsobila ako pedagogička na strednej aj vysokej škole. Za dlhoročnú pedagogickú prácu jej v roku 1999 udelili cenu ministra zdravotníctva.

Po prvý raz sa odovzdávala Pamätná medaila Rady komory, a to za významný podiel pri plnení úloh a cieľov komory. Dostali ju sestry, ktoré sa zapojili do akcie hromadných výpovedí. Podľa komory sa tak nebáli svojím osobným nasadením poukázať na zlé pracovné podmienky a postavenie sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

V predvečer udeľovania ocenení (19.5.) prijal ocenené sestry v Prezidentskom paláci v Bratislave aj prezident Andrej Kiska. Vyzdvihol, že sú to práve sestry, kto do veľkej miery určuje, ako sa človek bude cítiť v nemocniciach a ambulanciách. "Ten, kto najviac času strávi s chorým človekom, ste práve vy, zdravotné sestry. Dokážete pohladiť, potešiť, pomôcť. Liečite nielen telo, ale aj dušu človeka. Často si však kladieme otázku, ako dávať tú energiu, keď je človek sám vyhorený, keď sa cíti nedocenený, keď sa cíti prepracovaný," povedal Kiska.

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.
TASR

Bratislava – Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo štvrtok 19. mája 2016 v prezidentskom paláci v Bratislave prijal tri desiatky sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska, ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelí významné ocenenie Biele srdce.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetniek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., sa poďakovala hlave štátu zato, že prevzal záštitu nad podujatím BIELE SRDCE, a aj v tomto roku prijal ocenené sestry v prezidentskom paláci. "Povolanie sestry je nielen náročné, ale aj stále nedocenené a poďakovanie za ich prácu od hlavy štátu je pre sestry a pôrodné asistentky na Slovensku veľkým morálnym ocenením,“ konštatovala v úvode prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na stretnutí vyzdvihol, že sú to práve sestry, kto do veľkej miery určuje, ako sa človek bude cítiť v nemocniciach a ambulanciách. „Ten, kto najviac času strávi s chorým človekom, ste práve vy, zdravotné sestry. Dokážete pohladiť, potešiť, pomôcť. Liečite nielen telo, ale aj dušu človeka,“ povedal Andrej Kiska. „Často si však kladieme otázku, ako dávať tú energiu, keď je človek sám vyhorený, keď sa cíti nedocenený, keď sa cíti prepracovaný,“ dodal preziden Andrej Kiska, ktorý v tejto súvislosti pripomenul, že zdravotníctvo musí byť jednou z priorít vlády.

http://www.sksapa.sk/aktuality-a-oznamy/prezident-andrej-kiska-prijal-sestry-ocenene-bielym-srdcom.html