Nadštandardné izby

Pre vyšší konfort Vášho pobytu u nás sme pripravili ponuku nadštandardne vybavených izieb

Úhrady službieb, ktoré súvisia s poskytovanou ústavnou starostlivosťou, platí len sprievodca dieťaťa:

Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej platí len doprovod dieťaťa podľa priloženého cenníka.

 :: CENNÍK

Galéria ubytovacích kapacít podľa kategórií:

V galérii sú ukážky izieb jednotlivých kategórií. Ostatné izby majú rovnaký štandard, avšak nemusia byť totožné s ukážkou.
Kategória A :Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie, TV, kuchynka

 

 

Kategória B1 :Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie pre 2 izby,
TV, Spoločná kuchynka pre 2 izby

 

 

Kategória B2 : Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie,
TV, Spoločná kuchynka pre oddelenie

 

 

Kategória C1 :Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre 5 izieb, 
TV, spoločná kuchynka pre 5 izieb
Kategória C2 :Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre oddelenie,
TV, spoločná kuchynka pre oddelenie

 

 

Kategória D : Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre oddelenie